ความเห็น 3058878

เพาะกล้าจิตอาสา...โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

เขียนเมื่อ 

พี่หนานคะ

เห็นพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากหน้ามือเป็นหลังมือใน 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว รู้สึกดีใจมาก และรู้สึกชื่นชมพี่หนาน หมู่บ้านพี่หนาน และทีมงานจิตอาสาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ความรัก ความสามัคคี และความดีงามที่ทุก ๆ ท่านได้ทำไว้ จะเป็นตัวอย่างอันดีเลิศให้ลูกหลาน เยาวชนในหมู่บ้านได้เจริญรอยตามท่านต่อไปนะคะ

รู้สึกดีใจมากที่เห็นภาพเหล่านี้ค่ะพี่หนาน

อนุโมทนาสาธุกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

กุหลาบ มัทนา