ความเห็น 3057625

(บันทึก)...ความตาย บนแผ่นสีทอง..ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณแผ่นดิน.".เป็น..วลี..ที่มีความหมายลึกซึ้ง..มาก."..เจ้าค่ะ..