ความเห็น 3055697

ครอบครัวตึ๋งหนืด <๖๔> เติมเงินค่าโทรแบบได้เปรียบบริษัทโทรศัพท์มือถือ

เขียนเมื่อ 
  • ระบบเติมเงินหรือรายเดือน ไม่ได้ประหยัดกว่ากัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้
  • เชื่อมั่นตัวเองดีที่สุดครับ