ความเห็น 3055685

ครอบครัวตึ๋งหนืด <๖๔> เติมเงินค่าโทรแบบได้เปรียบบริษัทโทรศัพท์มือถือ

เขียนเมื่อ 

ซับซ้อน ถ้าโทรศัพท์เป็นแบบเติมเงิน คงต้องลองทำตามจริง ๆ ค่ะ

เอ๊ะ !!!! หรือไปเปลี่ยนดีคะ