ความเห็น 3055401

การปฏิรูปการศึกษาไทยต้องลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน ClassStart.org

เขียนเมื่อ 

ได้ลองไปลงทะเบียน ว่าจะนำมาใช้ในชั้นเรียน MBA ได้อย่างไร เป็น อีก Classroom ที่น่าสนใจครับ

....พยายามหาวิธี upload รูปหลาย ๆ รูปในคราวเดียวกัน ..ยังไม่เจอ....

ถือเป็นความตั้งใจที่ดีในการลดช่องว่างการเรียนรู้ ถ้าหาก MOOC ทำให้ การเรียนรู้นี้ฟรีได้ทุกระดับการศึกษา เชื่อว่า เราคงเห็นแสงสว่างทางการศึกษาของชาติ

ชื่นชมในความตั้งใจ และ ขอให้เดินหน้าต่อไป ขอบคุณแทนคนไทยและประเทศไทยครับ