ความเห็น 3054915

...ไม้ใกล้ฝั่ง...

เขียนเมื่อ 

...กลอนไฮกุภาษาญี่ปุ่นยากกว่าของไทยเพราะคำของญี่ปุ่นเทียบกับคำไทยไม่ได้เลย...ตอนนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษพอจะไปกันได้ค่ะอาจารย์G