ความเห็น 3052885

กินลมชมควายกลางเมืองชุมพร

เขียนเมื่อ 

โห .... อ.จัน จะเกษียณอย่างสุขเลยนะคะนั่น ธรรมชาติสุด ๆ

ที่บ้านไม้ชายทุ่งมีฝูงควายราว ๒๐ ตัว เดินไป - กลับ ผ่านหน้าบ้าน

แต่ไม่ได้ตามไปดูภาพควายนอนเล่นในปลักอย่างนี้นานแล้ว

คิดถึงฝูงควายของพ่อตอนเด็ก ๆ ^_,^