ความเห็น 3052830

กินลมชมควายกลางเมืองชุมพร

เขียนเมื่อ 

ผมส่งหนังสือไปให้ อ.จัน แล้วนะครับ

อีกไม่กี่วันก็คงจะเดินทางไปถึงครับ