ความเห็น 3052219

​โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ช่วงที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559)

วิวัฒน์ ฤทธิมา
IP: xxx.158.167.142
เขียนเมื่อ 

สำหรับการร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 7 ระหว่างวันที่7 - 8 เมษายน 2559)นั้น ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แม้จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารงานที่ดีมาก มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกระบวนการกระตุ้นการนอกกรอบการคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานเพื่ออนาคต ในส่วนของ SCG นั้นได้ความรู้การบริหารทรัยกรมนูษย์ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนแะพัฒนาองค์กรเพื่อความก้าวหน้าและอนาคตที่ยั่งยืน