ความเห็น 3047851

โลกและชีวิต (188) : ขณะหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

แดดอันเริงร้อน มีสายลมบางเบา..แนบเนาอยู่ในนั้น....