ความเห็น 3046819

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (55) : สวนหลังบ้าน

เขียนเมื่อ 

ไม่สายหรอกค่ะ รอยมือรอยเท้าพ่อแม่ยังแลเห็น

สืบต่อด้วยภูมิปัญญาอย่างอาจารย์ ... ดีงามแน่นอนค่ะ