ความเห็น 3046626

" สมเด็จองค์ปฐมสมปรารถนาทันใจ " แห่งวัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

ศรัทธาเต็มเปี่ยม ท่านว่ากุศลแรงนะครับ