ความเห็น 3043356

แม้จะผิดวัน...แต่วันนี้ก็....เป็นวันของเด็ก ๆ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะอาจารย์แผ่นดิน คงเป็นเช่นนั้นแล...

ชีวิตทุกวันนี้ ก็ดำเนินไปได้เพราะ..คำถามอ่ะนะ

หากไม่คิด หรือคิดเฉพาะเวลา ก็คงไม่เกิดกังวลใด ๆ

มันเป็นเช่นนั้ืนแล...ขอบคุณจ้ะ