ความเห็น 3042872

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 
  • ยังแข็งแรง ขนาด 105 ปีแล้ว สุดยอดเลยครับ..
  • สวัสดีปีใหม่ '2559ครับคุณเพชรน้ำหนึ่ง มีความสุข ความเจริญ ในชีวิต หน้าที่การงาน และครอบครัว ยิ่งๆขึ้นไปนะครับ!