ความเห็น 3042607

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

คำว่า ..หม่อน.. หมายถึงทวดหรือเปล่าครับ

ดูท่านแข็งแรงอยู่เลยนะครับ อายุยืนยาวมาก 105 ปี

สวัสดีปีใหม่ครับคุณเพชร