ความเห็น 3042585

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

ขอความสวัสดีจงมีแก่คุณเพชรน้ำหนึ่งนะครับ ขอให้สุขภาพดีตลอดปีนะครับ