ความเห็น 3041389

อินเดีย : จุดบรรจบพบกันของสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก (2-166)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี...

ดีใจที่ กัลยาณมิตร อย่างคุณแสงแห่งความดีแวะมาอ่านค่ะ :)

ตั้งใจไว้นานแล้วว่าชาตินี้จะต้องไปสักการะสังเวชนียสถานสี่ให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่ครั้งนี้ไปได้เพียงที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คราวหน้าต้องไปอีกครั้งค่ะ เก็บเงินหยอดกระปุกไว้ก่อน :)

พระพุทธรูปในเจดีย์พุทธคยาคือ "พระพุทธเมตตา" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหินแกรนิตสีดำ สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ปาละ มีอายุกว่า 1,500 ปีแล้ว พระอาจารย์มหาสมควรได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงประวัติว่าสมัยผู้ครองแผ่นดินแถบนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน (คงไม่ต้องบอกว่าเป็นศาสนาใดนะคะ) สังให้เผาทั้งพระพุทธรูปและพุทธสถาน แต่องค์พระพุทธเมตตาองค์นี้ ผู้ได้รับคำสั่งให้มาเผา เป็นชาวพุทธ จึงได้ซ่อนองค์ท่านโดยใช้วิธีการโบกปูนทับไว้ จนเวลาผ่านไปจึงมีคนค้นพบท่านอีกครั้งค่ะ

พระอาจารย์พาเราเดินเรียงแถวเข้าไป เพื่อกราบสักการะท่านใกล้ๆ และบอกว่าให้อธิษฐานขอจะสัมฤทธิ์ผล ส่วนตัวก็อธิษฐานว่า... ขอให้มีปัญญาที่บริสุทธิ์ ถูกต้องตรงธรรม และได้พบพระพุทธศาสนาทุกชาติไปค่ะ

ส่วนตัวแล้วคิดว่า ในฐานะชาวพุทธทุกคน ควรได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตไปเยือน อินเดีย ซึ่งเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาค่ะ :)

อนุโมทนาบุญกับการสร้าง ยอดพุทธคยา วัดโมกขธรรมาราม และยังนำน้องๆ ชาวพม่า ซึ่งเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สุดค่ะ