ความเห็น 3040843

10 บันทึกแห่งปี (บันทึกที่ 5) หมออนามัยผู้มีหัวใจอ่อนโยน...เป็นบันทึกที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด...เท่าที่ผมเคยเขียนมา

เขียนเมื่อ 

อืม มีหลายบันทึกที่เขียนชื่นชมผู้คนไว้ แต่ไม่ได้ใส่คำสำคัญว่า คนดี ไว้ต้องไปเพิ่มแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ