ความเห็น 3036542

KM ทันตแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘ @ หนองคาย (๔)

เขียนเมื่อ 

เย้ ๆ คุณเพชรฯ เก่งจัง ฟันดีตั้งแต่เล็ก แปรงฟันเบา ๆ นะคะ และถูกทิศทาง บนหมุนข้อมือลง ล่างหมุนข้อมมือขึ้น

ถ้าแปรงขวางตัวฟัน คอฟันสึก จะเสียวได้ค่ะ ^_,^