ความเห็น 3036260

ภาพจากเรือพระ..ทำให้คิดถึงวันที่พระพุทธองค์พบเจอ...

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผุู้มองจริงๆครับ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ