ความเห็น 3035342

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

:) :)

ถ้าเป็นวงการธรรมะ .... น่าจะเข้าที พี่Green

ลดเวลาเรียน (จากตำรา หนังสือ) เพิ่มเวลารู้ (ให้รู้ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้ม จากผู้รู้ ในใจ) ........