ความเห็น 3035254

สร้างคุณค่าชีวิตในวัยเกษียณด้วยการให้

เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องกังวลกับเรื่องสรรพนามเวลาสนทนากับพระให้มากนัก แค่สรรพนาม ท่าน,ผม,ดิฉัน(หากเป็นเด็กใช้ว่าหนูก็ยังได้),นมัสการ ก็ใช้ได้แล้ว เรื่องที่น่าสนใจควรเป็นเนื้อหา หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า เหตุที่คนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยเข้าวัดก็สาเหตุเดียวกับอาจารย์โอ๋ ฐานะของวัดในปัจจุบันอ่อนแอมาก อ่อนแอทั้งคุณภาพของคนที่เข้ามาบวชและอ่อนแอทั้งภาคการศึกษาและการปฏิบัติ บรรยากาศในวัดส่วนมากจึงไม่ค่อยน่าไป แต่เชื่อได้ว่าลึกๆในใจของชาวพุทธนั้นเคารพและเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคน

ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ตนควรได้จากการได้พบพระพุทธศาสนา เราควรแสวงหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดซึ่งปัจจุบันนี้ยังพอมีอยู่ แล้วก็ลองปฎิบัติดู เริ่มต้นก็ยังอาจผิดๆพลาดๆบ้างเพราะยังไม่รู้จริตนิสัยของตนเอง แต่ทำไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจธรรมะและใช้เป็นเครื่องมือนำทางชีวิตได้อย่างมั่นใจ