ความเห็น 3035247

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ GD ค่่ะ

ชื่อ “โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) เป็นชื่อโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ ซึ่งเห็นด้วย ดังที่ท่านให้ข้อสังเกตไว้ว่า ไม่ตรงกับภาษาไทย
ส่วนตัวคิดเองว่าจ้าของโครงการต้องการแสดง "นัย" แฝงไว้ เพื่อเลี่ยงคำว่า น้อย/มาก นะคะ อีกประการหนึ่งก็คงจะเลี่ยงไม่ให้เลียนแบบ "Teach less Learn more" ไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ