ความเห็น 3035220

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

“โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) ดิฉันคิดว่าชื่อโครงการที่เป็นภาษาไทยก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ภาษาอังกฤษในวงเล็บไม่ทราบว่าต้องการให้มีความหมายตรงกับภาษาไทย (ซึ่งไม่ตรงแน่) หรือเป็นชื่อของอีกโครงการหนึ่งที่แตกต่าง การใส่วงเล็บภาษาอังกฤษไม่มีความจำเป็นใด ๆ หรือต้องการจะสื่อว่า โครงการลดเวลาเรียนนี้ไม่ได้คิดเองนะมาจากต่างประเทศ