ความเห็น 3033440

ก้าวที่ช้าลง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอ.แผ่นดิน

จริงค่ะอาจารย์ ก้าวที่ช้าลง มีสติ ได้พิจารณาชีวิตรอบข้างไปด้วย ได้เชื่อมโยง ใส่ใจ ดูแลค่ะ

ขอบคุณท่านวอญ่าค่ะ