ความเห็น 3031792

ปลูกไผ่หวานในป่ายาง...อีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

ชอบธรรมชาติเหมือนกันครับ