ความเห็น 3031751

ปลูกไผ่หวานในป่ายาง...อีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

นี่แหละ...พอเพียง

ปลูกที่กิน และกินที่ปลูกจ้ะ

ชื่นชม ๆ