ความเห็น 3031078

วันนี้....ตามเด็กอนุบาลไปทัศนศึกษา

เขียนเมื่อ 

ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่คงสนุกมาก เด็ก ๆ คงสนุกที่สุดที่สวนสัตว์ ผู้ใหญ่ก็คงที่เพลินวานล่ะนะคะอาจารย์มะเดื่อ