ความเห็น 3030708

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับลูกวัยรุ่น

เขียนเมื่อ 

แน่นอนค่ะ "จัดการ" เป็นศัพท์ที่หมายถึงในทางบวก ทางที่เหมาะสม ไม่ใช่การทุบตี บังคับ ขู่เข็ญ แบบที่เข้าใจนะคะ