ความเห็น 3030618

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับลูกวัยรุ่น

เขียนเมื่อ 

ได้มาจากไหนคะ ดิฉันไม่เคยเชื่อแบบนั้นเลย และไม่คิดว่าจะมีใครเชื่อแบบนั้นค่ะ

ปัญหาคือ วัยรุ่นปัจจุบันมีสิ่งดึงความสนใจมากขึ้น มีปัจจัยเสี่ยงรายรอบตัวมากกว่าแต่ก่อน

ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจ คงดูแลวัยรุ่นไม่ได้ เขาจะถูกดึงออกนอกลู่นอกทางที่อันตรายกว่าแต่ก่อน

การที่พ่อแม่ไม่รู้จักสภาพแวดล้อมของวัยรุ่น และวิธีจัดการ น่าห่วงมากค่ะ