ความเห็น 3030529

สั้นๆ

เขียนเมื่อ 
  • ท่าน ส.รตนภักดิ์ จิตที่เราฝึก ให้กลัมาดี ... ย่อมมี พลัง เห็นด้วยครับ