ความเห็น 3029701

(บันทึก)..ถึง..ดอกไม้ บนระเบียง..บ้าน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สีเหลืองสดใส...น่ารัก เหมือนยายธีจ้่าา