ความเห็น 3029700

(บันทึก)..ถึง..ดอกไม้ บนระเบียง..บ้าน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้สวย..ชื่อไพเราะ..ขอบพระคุณเจ้าค่ะ..คุณนงนาท สนธิสุวรรณ..เราขอบคุณความงดงามในธรรมชาติ..ที่มีอยู่..นะเจ้าคะ..

มีดอกไม้ข้างถนนที่นี่..มาฝากเจ้าค่ะ..ดอกฝิ่นค่ะ..