ความเห็น 3029296

บทเรียนต่อผู้ปกครอง..ระวังภัยจาก Social Media?

เขียนเมื่อ 

อันตรายของยุคเสรีนิยมครับ ถ้าเราสอนให้ลูกหลานของเรามีสติให้มากขึ้นกว่านี้คงจะดีครับ