ความเห็น 3028909

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

เอ แล้ววัวชอบกินหญ้าอะไรคะ