ความเห็น 3028779

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

มากราบเยี่ยมพี่ชายครับ

ระลึกถึงเสมอครับ

น้องชาย ชยพร แอคะรัจน์