ความเห็น 3024541

บทกวี : เริ่มต้นแค่...เปิดใจ

เขียนเมื่อ 

แบบนี้เรียกว่า ไฮกุ หรือเปล่าคะ