ความเห็น 3022997

โลกและชีวิต (163) : มีความหมายใดใน....

เขียนเมื่อ 

มากความหมาย

มากคุณค่า

ทุกช่วงเวลา

คือความทรงจำ

ขอบคุณค่ะ