ความเห็น 3022166

ทำงานและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ..ไม่บังคับตัวเอง

เขียนเมื่อ 

คิดดี ทำดี ต้องมีทางออกเสมอค่ะ แต่การทำงานที่มีผู้อยู่เหนือเราก็จะมีอะไรที่เรากำหนดไม่ได้เสมอ มีจุดยืนแค่ไหน ความยืดหยุ่นและการไม่คาดหวังมากก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เสมอๆ เป็นกำลังใจให้ด้วยความชื่นชมนะคะ