ความเห็น 3021585

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (44) หางนกยูงที่บ้านเกิด

เขียนเมื่อ 

ชอบเหมือนกันค่ะเคยหลงไหลว่าเวลามีดอกเต็มต้น ไม่มีใบเลย สวยเพียงใด..ตอนปลูก ชาวบ้าน บอกว่าเขาไม่ให้ปลูกใกล้บ้าน(ไม่สนใจเพราะเขาไม่ให้เหตุผลที่ถูกใจ)..อยู่มาวันหนึ่งคนเฝ้าบ้านมาบอกว่า..อยู่ไม่ได้..ให้ไปดู..(จึงเห็น)หนอนเป็นพันล้านตัว..ยุบหยับไปหมด เกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มไปหมดรอบบ้านและต้นดอกหางนกยูง บ้านนี้อยู่ริมแควน้อยค่ะ...สมัยก่อนยังเป็นป่าอยู่มาก..นึกถึงคำเตือนของชาวบ้าน..(คนบ้านป่า)ขึ้นมาได้...เจ้าค่ะ..

เป็นประสพการณ์ที่ลืมเลือน....อ่านบันทึกนี้..เลยมาเล่าให้ฟัง..