ความเห็น 3020698

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

[This article shows another type of community wastes that often gets overlooked even by local administrations who are in-charge of managing community wastes. Perhaps we can help by not using shampoos and detergents or disposing used oil into our drainage (systems).]

ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น กระทบชาวบ้าน สูญเสียอาชีพ?
วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:39 น.
เขียนโดย วิชัย ทองจันทร์ นักเขียนในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน

ชาวขอนแก่นโวย ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น "ไม่ชัวร์" ปล่อยน้ำเสีย ชุมชนกระทบหนัก เลิกทำเกษตร ปลาขายในตลาดไม่ได้

...ตรวจสอบพบน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนใกล้บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น ชาวบ้านที่รับน้ำโวย ทำไมน้ำที่มีจากบ่อบำบัดมีสีเขียว ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบหนักต้องเลิกทำอาชีพเกษตรและประมง ขณะที่เทศบาลยืนยันบ่อบำบดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล แต่มีบางชุมชนโดยรอบไม่สามารถต่อท่อส่งน้ำเสียมาบำบัดได้ เพราะต้องใช้งบกว่า 100 ล้าน

ชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากเขตเทศบาลนครขอนแก่น ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างเขตเทศบาลนครขอนแก่น กับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มานานกว่า 1 ปี โดยไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ แม้ชาวบ้านจะมีการประชุมเพื่อทำประชาคมและท้วงติงการปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านเทศบาล ต.พระลับ ไปแล้วหลายครั้งแต่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข...