ความเห็น 302024

ฟิสิกส์เบื้องหลัง 'ภาพวงกลมจตุคามฯ'

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

ที่ได้ศึกษาค้นคว้า นำข้อมูลดีๆมาอธิบายให้ทราบ

ข้อมูลมีประโยชน์มากครับ