ความเห็น 3019300

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

[Not all people are thrilled of having a power generating plant nearby. Let alone a rubbish burning one.]

ม็อบต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สลายตัวแล้ว หลังสภา อบต.ไม่เห็นชอบให้สร้าง [ผู้จัดการ]
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=95...