ความเห็น 3018501

๑๓๙.​ บทกวีจำเป็น : จุดเปลี่ยน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณครูมะเดื่อ ที่ให้ข้อคิด

แม้จะถึงเส้นชัย แต่เรายังคงก้าวต่อไป

ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้...เพื่อตนและเพื่อส่วนรวมค่ะ