ความเห็น 3017121

"อยากเห็นธรรมชาติคืนกลับ"

เขียนเมื่อ 

เกิดจากความมักง่ายของคนบางคนค่ะ

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาค่ะ