ความเห็น 3015433

มาเถิดแม่จะสอน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์วัตนะค่าา

ฟ้าจะพยายามสอนเด็กให้ดีเท่ากับอาจาย์ทั้งสองค่ะ