ความเห็น 3013026

วิชาธรรมกายคืออะไร ? เทียบกับข้อมูลในพระไตรปิฎก

ผู้ไม่มีอยู่
IP: xxx.4.117.148
เขียนเมื่อ 

วิธีปฏิบัติมีหลาย วิธี

วิธีต่างๆ ที่ทำให้คนเห็น ธรรมะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิต มีมากมาย แม่น้ำหลายสาย สุดท้ายแล้วต้อง ลงทะเล เรือหลายลำ หลายแบบ เรือยอร์ช เรื่อหางยาว เรือ ไททานิก ก็ส่งคนข้ามฝั่งได้ ไม่มีวิธี ใด ถูกหรือ ผิด ที่ถูกหรือผิด เพราะ จิตใจ อันยังไม่สิ้นไปแห่งความปรุงแต่ง ก็คือ ยังมี กิเลส อันเล่า ทำให้ มองวิธีคนนั้น คนนี้ ผิด บิดเบือน

พระพุทธเจ้าท่านทรงให้ ยกจิต เราขึ้นไปสู่ยอดเขา ปล่อยวาง ยิ่งเอาจิตไปพัวพัน เรื่่อง ของกันและ กัน ถกเถียงกันและกัน จะทำให้จิตมีแต่ความฟุ้งซ่าน หาทางหลุดผลที่แท้จริง ไม่ได้ ท่านทรงสอน ให้กลับมาดูที่จิตใจตัวเอง อย่าสร้างความทุกข์ให้ตัวเองด้วยการ ชี้ ว่า แบบนั้นถูก แบบนี้ผิดเลย สุดท้ายแล้วเราก็ต้องวางทุกสิ่งอย่างเพื่อการหลุดพ้น จากการมีมี ตัวมีตน มีเขามีเรา ถ้าอะไรผิด เวรกรรมจะให้ผล วิธีปฏิบัตินั้นก็จะหมดศรัทธาไปในที่สุด

วางใจให้เป็นกลาง แล้ว ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของเรา ตามแนวพระพุทธเจ้า