ความเห็น 3011662

หินชนิดแรกที่ค้นพบและวินิจฉัยได้ง่ายและมีมาก คือ หินปูน

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ชื่อต่างๆ แต่ก็ทำให้สนใจเรื่องหิน และธรณีวิทยาขึ้นมาทันที น่าสนใจครับ จะค่อยติดตามองค์ความรู้ต่อไป