ความเห็น 3011161

"คนดี" สำคัญที่สุด (1-29)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณคุณมะเดื่อ

คนดีก็คือคนดี แม้อยู่ยาก อยู่ลำบาก คนดีไม่เคยทิ้งความดีค่ะ :)