ความเห็น 3011160

"คนดี" สำคัญที่สุด (1-29)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณส.รตนภักดิ์

เห็นด้วยที่สุดค่ะ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ใช่ไหมคะ?